NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 – 888casino login
 CHÍNH QUY 2023

888casino login – 888casino login Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023.

Chi tiết thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1

Thời gian: Từ 01/09 đến 17h00 ngày 10/9/2023

– Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại:

– Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/01 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển về tài khoản của 888casino login Huế theo các thông tin dưới đây:

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

+ Tên tài khoản: 888casino login Huế

+ Số tài khoản:0161001743209

+ Nội dung chuyển khoản: Số CMND/ CCCD, họ tên, ngày sinh

Lưu ý: Để hệ thống cập nhật chính xác lệ phí xét tuyển, số CCCD trong nội dung chuyển khoản phải trùng với số CCCD của thí sinh đăng ký trong hồ sơ xét tuyển

Trả lời