Đội ngũ HUET

CƠ CẤU TỔ CHỨC

888casino login có cơ cấu tổ chức phù hợp với Cơ cấu tổ chức của một Khoa trực thuộc của 888casino login Huế, gồm:

Khoa Trưởng 888casino login

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
888casino login Nam Úc, Australia

Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

888casino login Nam Úc, Australia

2. PGS.TS. Ngô Xuân Cường

Chuyên ngành: Các hệ thống và tổ hợp kỹ thuật điện

888casino login Tổng hợp Quốc gia Tula, Liên bang Nga

3. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật môi trường

4. TS. Võ Quang Nhã

Chuyên môn đào tạo: Vật liệu bán dẫn

5. ThS. Huỳnh Thị Thùy Linh

Chuyên môn đào tạo: Công nghệ điện tử viễn thông

6. TS. Lê Đại Vương

Chuyên môn đào tạo: Vật lý chất rắn

7. ThS. Lại Phước Sơn

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật điện tử

8. TS. Lê Đình Hiếu

9. TS. Nguyễn Đăng Nhật

Chuyên môn: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

10. TS. Nguyễn Quang San

Chuyên ngành: Vật lý và Toán học

Bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

1. TS. Hồ Quốc Dũng

Chuyên ngành: Khoa học thông tin và Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành (bằng kép): Mô hình an toàn

888casino login Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

2. TS. Nguyễn Đăng Trị

Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính

888casino login Kyung Hee, Hàn Quốc

3. TS. Lê Trung Hiếu

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo

888casino login Tổng hợp Saint Peterburgs, Liên bang Nga

4. PGS. Võ Viết Minh Nhật

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

888casino login UQAM, Montreal, Quebec, Canada

5. TS. Nguyễn Công Hào

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán (Công nghệ thông tin)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6. ThS. Hoàng Trọng Lợi

Chuyên ngành: Toán và thống kê

888casino login Sư pham. 888casino login Huế

7. ThS. Nguyễn Thị Hải Lê

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

888casino login McNeese State, Mỹ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo 888casino login  được thành lập theo quyết định số 586/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc 888casino login Huế. Các thành viên Hội đồng Khoa nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, 888casino login – 888casino login Huế

Thành viên

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc 888casino login Huế
TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, 888casino login Huế 
PGS.TS Võ Viết Minh Nhật, Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, 888casino login Huế
TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng ban KHCN&QHQT, 888casino login Huế
TS. Nguyễn Đăng Nhật, Tổ trưởng Tổ HC-TH, Khoa KT&CN – 888casino login Huế
TS. Hồ Quốc Dũng, Giám đốc CTĐT, Khoa KT&CN – 888casino login Huế
TS. Lê Đại Vương, Khoa KT&CN – 888casino login Huế
TS. Võ Quang Nhã, Khoa KT&CN – 888casino login Huế
ThS. Mai Anh Ngọc, Trưởng phòng GDPT Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thư ký

PGS.TS. Ngô Xuân Cường, Tổ trưởng Tổ ĐT&KHCN, 888casino login – 888casino login Huế