Posted on

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2023-2024

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024 của sinh viên HUET diễn ra từ…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

888casino login – 888casino login Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2023

Sáng ngày 30/7/2023, Lễ tổng kết và bàn giao công trình thanh niên của chiến…

Xem thêm
Posted on

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2023-2024

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024 của sinh viên HUET diễn ra từ…

Xem thêm
Posted on

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2023

Sáng ngày 30/7/2023, Lễ tổng kết và bàn giao công trình thanh niên của chiến…

Xem thêm