Posted on

CỐ VẤN TRẦN SĨ CHƯƠNG: “CHỈN CHU” LÀ TỪ KHÓA QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG

Ngày 19/10/2023, nhận lời mời từ TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật…

Xem thêm
Posted on

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2023-2024

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024 của sinh viên HUET diễn ra từ…

Xem thêm
Posted on

Thông báo: Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023

888casino login thông báo Tổ chức đánh giá luận văn Thạc…

Xem thêm
Posted on

Thông báo: Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023

888casino login thông báo Tổ chức đánh giá luận văn Thạc…

Xem thêm