Posted on

NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HUETAI2023

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo HUETAI2023, sự kiện do HUET- Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP KHOA VÀ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2023

BIỂU MẪU Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Thuyết minh đề tài KHCN cấp…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

888casino login – 888casino login Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

888casino login – 888casino login Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HUETAI2023

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo HUETAI2023, sự kiện do HUET- Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP KHOA VÀ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2023

BIỂU MẪU Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Thuyết minh đề tài KHCN cấp…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

888casino login – 888casino login Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

888casino login – 888casino login Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm