Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

888casino login – 888casino login Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 888casino login BỔ SUNG ĐỢT 1

888casino login – 888casino login Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 – 2022

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Khoa Kỹ Thuật…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 – 2022

888casino login – 888casino login Huế công bố điểm chuẩn trúng…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

888casino login – 888casino login Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 888casino login BỔ SUNG ĐỢT 1

888casino login – 888casino login Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 – 2022

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Khoa Kỹ Thuật…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 – 2022

888casino login – 888casino login Huế công bố điểm chuẩn trúng…

Xem thêm